DigiSight Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi

DigiSight Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi

Kurumların gelecek dönem stratejilerinin merkezinde yer alması gereken veri ve bunun etrafındaki bileşenler ile ilgili yetkinlikleri ne kadar yüksek ise verinin sağlayacağı fayda ve değer de o kadar fazla olacaktır. Maksimum faydayı alabilmek adına verinin merkezde olduğu bir kurumsal veri stratejisi olmalı ve kurumun genelinde bilinirliliği ve kabulü sağlanmalıdır.

Bu stratejiyi doğru belirlemek ve gelecek dönemde veriden daha fazla değer üretmek adına ise bir yol haritası belirlenmesi gerekli. “Veri ile ilgili yaşanan zorluklar neler? Hangi analitik çalışmalara öncelik verilmesi gerekli? Veri yönetimi teknolojilerinde nereye yatırım yapılmalı?” gibi bazı temel soruların cevabının verilebiliyor olması gerekli.
DigiSight Veri & Analitik Yetkinlikler Olgunluk Analizi ile, müşterilerimizin veri ve analitik alanında yetkinliklerini analiz ederek, stratejik vizyon ve yol haritası sunmayı hedefliyoruz.

Bu çalışma ile kurumlardaki veri, raporlama, veri yönetişimi ve analitik uygulamalardaki verimsizlikleri uçtan uca belirleyerek istenilen veri süreçlerini oluşturacak potansiyel çözümleri sunuyoruz. Veri ve analitik yetkinliklerin mevcut durumunun bir resmini çekerek ağrı noktalarının tespitinde ve bunların çözümünde yol gösteriyoruz. Bu sayede kurumların veri odaklı bir olma yolunda gelecek dönem stratejilerini belirlemelerinde yardımcı oluyor ve kendilerine gerçekçi ve izlenebilir bir yol haritası sağlıyoruz.

Veri ve Analitik Yeteneklere Odaklanan Dört Aşamalı Değerlendirme ve Yol Haritası Çalışması

Mevcut Durum Analizi

KoçDigital’in Strateji & Dönüşüm, İş Analitiği, Veri, Analitik Organizasyon ve Veri Yönetişimi, Teknoloji ve Uygulamalar, Dijital Yetkinlikler & Hizalanma olmak üzere 6 ana perspektif ve 33 alt kriterden oluşan anketi ve hem iş birimleriyle hem de teknik ekiplerle yapılacak karşılıklı toplantılarla mevcut durum analiz edilir, ağrı noktaları ve eksiklikler tespit edilir ve bunlara bağlı gelişim alanlarının belirlenir.

Veri Odaklı İş Senaryoları

Sonraki adımda ise veri & analitik stratejisini belirleyecek veri yönetimine ve analitik uygulamalara odaklanılır. Veri & Analitik kapsamında katma değerli iş senaryoları kategorilerinin belirlenmesi ve KoçDigital yaklaşımı ile değer-zorluk bazlı önceliklendirilmesi sağlanarak kurumsal bir proje listesi elde edilir.

Veri Yönetişimi ve Veri Mimarisi

Analiz ve anket sonuçlarına ve öncelikli iş senaryolarına ve proje fikirlerine göre olması gereken teknoloji mimarisi ve veri yönetişimi yol haritası belirlenir. Analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kurumlar için en uygun veri yönetişim modelinin ve analitik organizasyon yapısının oluşturulması sağlanmış olur. Aynı zamanda teknoloji yatırımının hangi alanlara yapılması gerektiği konusunda da bir vizyon sağlanır.

Veri Odaklı Dönüşüm Yol Haritası

Uzun/orta vadeli veri & analitik stratejisi ve yol haritası tasarlanır. İlerlemeyi ve geçişi izlemek için aksiyon planı çıkartılır.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×