Otomotiv

Türkiye’nin yıllardır ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, katma değerli üretim yapan ve global pazarlarda da rekabetçi olan öncü bir sektörüdür.

Konum olarak Avrupa’ya yakınlığı, yıllardır Türkiye’de yatırım yapan dev markalar, tedarik sanayinde yer alan global ve yerli üreticilerin sahip olduğu tecrübe, Türkiye’yi bu sektörde açık ara ön plana çıkartan unsurların başındadır.

Otomotiv endüstrisini diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik, teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden ve hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip olan bir yapıda olmasıdır. Otomotiv şirketlerinin son dönemdeki yaklaşımı, geleneksel üretici konumundan çıkıp, müşterilerine teknoloji sunan bir yapıya evrilme şeklindedir. Bu açıdan bakıldığında sektör, nesnelerin interneti ve ileri analitik çözümler gibi iş süreçlerine değer katan, rekabette bir adım öne çıkmaya olanak sağlayacak her konuda, vizyoner bir yaklaşıma sahiptir.

“Dijital İkiz” kavramını birkaç cümle ile özetleyecek olursak; herhangi bir şirketin, fiziksel bir sürecinin (üretim, tedarik zinciri vs) modellenerek sanallaştırılması işlemidir diyebiliriz. Dijital ikiz trendi otomotiv başta olmak üzere, katma değerli üretim yapan birçok şirketin yatırım yapmaya başladığı ve yakın gelecekte çok daha fazla uygulama örneğini göreceğimiz önemli bir alandır.

Ürünler ve Çözümler

01Platform360

    KoçDigital olarak bu noktada Platform 360 adıyla bir nesnelerin interneti platformu sunuyoruz. Platform360 nesnelerin interneti ürün ailesi ile üretimin dijital ikizinin çıkarılmasını sağlayarak, müşterilerimizin teknoloji iş ortağı olarak, verimlilik artışlarına yardımcı oluyoruz.

02Bağlı Araçlar

    Teknolojinin gelişimine paralel, günlük hayatımızda kullandığımız hemen hemen her akıllı aygıtın, bir diğeriyle etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Günümüzde üretilen araçlar, bizleri bir yerden bir yere taşımaktan çok daha fazlasını sunabilecek teknolojik alt yapıya sahip. Bu alt yapının hayatımızı kolaylaştıracak alanlarda kullanıldığı birçok örneği mevcut durumda deneyimliyoruz.

03Talep Tahminleme

    KoçDigital olarak sektörel deneyime sahip hem teoride hem de pratikte yetkin ekiplerimizle, otomotiv sektöründe ana sanayi ve tedarik sanayinin temel ihtiyaçlarından biri olan talep tahminleme konusunda üst düzey çözümler sunuyoruz.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×