Endüstri 4.0 Dönüşümü - Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Üretim Analitiği Platformu

Endüstri 4.0 dönüşümünün en önemli bileşenlerinden olan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) teknolojisi, operasyonel uygulamalar ve analitik ile birlikte üretimin daha yüksek kalitede olmasını ve verimli hale gelmesini sağlar.

KoçDigital’in geliştirdiği Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Üretim Analitiği Platformu Platform360 ile üretim tesisinizin "dijital ikizini" oluşturarak üretim süreçlerini hızlı, verimli ve maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirebilir, rekabette öne geçebilirsiniz.

Platform 360 ile veri, endüstriyel nesnelerin interneti ve yapay zekâ tabanlı endüstri 4.0 teknolojilerini, alan uzmanlığı ile birleştiriyoruz. Sanayinin vizyondan değere dönüşen yolculuğunda KoçDigital her alanda destek vermektedir;

• Endüstriyel danışmanlık ekipleriyle oluşturulacak değer ve zorluklara göre fazlandırılan dönüşüm yol haritalarının hazırlanması,
• Yeni ve verimli teknolojilerle üretime özel ve güvenli bağlantı altyapılarının kurulması,
• Otomasyon ekipmanlarının bağlı hale getirilmesi için yetkin saha ekipleri
• Üretim operasyonların dijital ikizlerinin oluşturulması,
• Nesnelerin interneti ve ileri analitik ile birlikte üretimin daha verimli ve kaliteli bir şekilde yapılması hedefiyle yönetilmesi gibi çözümler sunulmaktadır.

Platform 360 ile Endüstri 4.0 Dönüşümünde Öne Çıkın

-25%

Üretim akış süresinde

+25-50% Bakım operasyonu verimliliğinde
-50% Kalite hatalarında
+400% Yatırım getirisinde

Başarı Hikayeleri

Platform 360 4 ülkede, 20’den fazla şehirde, 40’tan fazla üretim tesisinde üretimi dönüştürmeye devam ediyor.

Platform 360; 4 Ülkede, 20’den Fazla Şehirde, 40’tan Fazla Üretim Tesisinde Üretimi Dönüştürüyor

Geliştirdiğimiz Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Üretim Analitiği Platformu Platform360 ile Endüstri 4.0
teknolojilerini alan uzmanlığı ile birleştiriyoruz.

Platform360 Ürün Ailesi - Endüstri 4.0 Dönüşümünde Değer Yaratan Ürünler

Platform 360 – Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Üretim Analitiği Platformu

Kd-buton.png
Digisight - Endüstri 4.0 Mevcut Durum Analizi ve Danışmanlığı

Kd-buton.png
Üretim Bilgi Sistemi (Operasyonel Dijital İkiz)

Kd-buton.png
Üretim Yönetimi Sistemi

Kd-buton.png
Montaj Yönetimi (Çalışan Yönlendirme ve Kalite)

Kd-buton.png
Üretim Varlık İzleme ve Yönetimi

Kd-buton.png
Enerji İzleme ve Sürdürülebilirlik

Kd-buton.png
Gerçek Zamanlı Konum Takip Sistemleri

Kd-buton.png
Öngörücü Bakım ve Kalite

Kd-buton.png
Görüntü İşleme ile Üretim Hattı ve Ürün Kalite Kontrolü

Kd-buton.png

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×