Envanter Yönetim ve Optimizasyonu

KoçDigital olarak, ileri analitik tabanlı envanter optimizasyonu yaklaşımız ile maksimum ürün bulunurluğu ve servis seviyesini, doğru ürün çeşitliliği ve minimum envanter yatırımı ile sağlamayı amaçlıyoruz.

Envanter optimizasyonu neden önemlidir?

Envanter yönetimi, satış, maliyet kontrolü ve finansal projeksiyona direkt etki etmesi ve tüm tedarik zincirini birleştirmesi bakımından şirketlerin en kritik operasyonel süreçlerinden birisidir. Çeşitli araştırmalar, şirketlerin yıllık gelirlerinin ortalama %10’u kadar envanter taşıdıklarını göstermektedir.Bu, aylık 1 birimlik ürün satabilmek için ortalama 1,2 birim stok taşınması anlamına gelmektedir. (Pandemi sonrası USA’de bu oran 1,39 birime çıkmıştır.) Stoka üretim yapan şirket ve sektörlerde bu oranın ortalama 2 kat daha yüksek olduğu da görülmektedir. Öte yandan, yüksek stok maliyetine rağmen ürün bulunurluğunun sağlanamaması nedeniyle yüksek satış kayıpları da karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde sadece perakende sektöründe yetersiz stok nedeniyle 1,1 trilyon dolar satış kaybı olduğu ve bunun toplam satışların %8’ine denk geldiği tahmin edilmektedir.
Tanıtım Broşürünü İndir

Özellikleri

Envanter optimizasyonunda ele aldığımız başlıca konular nelerdir?

Çözümümüz, envanter optimizasyonunu besleyen en temel bileşendir. Bu yüzden talep tahmini ve envanter optimizasyonunu ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz.
Lojistik, minimum sipariş limiti, finansal vb. kısıtları da ele alan en doğru envanter politikasını belirliyoruz.
Ürün çeşitliliği bazında yaptığımız analizlerle hangi lokasyonda hangi ürünlerin tutulması gerektiğini ürün-lokasyon kümelendirmesi (clustering) ve diğer makine öğrenmesi yöntemleri ile hesaplıyoruz.
Orta ve uzun vadede öngörülen talep ile tedariki dengelemek için süreçleri yapılandırarak, en uygun aracı oluşturuyoruz.
Kurum içerisindeki ERP ile entegre çalışabilen, tedarikçilerle ilişkilerin bütünleşik dijital ortamda yürütülebildiği dönüşümü hayata geçiriyoruz.
İleri analitik ve uygun software araçlarının oluşturulmasının yanı sıra iş sahipleri ile bunun organizasyon içerisinde hayata geçirilmesi için uzman danışmanlarımızla destek oluyoruz.

Neden KoçDigital envanter optimizasyonu çözümünü tercih etmelisiniz?

01
Envanter maliyetinde %30’a kadar tasarruf sağlar
02
Ürün bulunurluğundaki iyileşme ile ciroda %3-6 oranında artış sağlar
03
Net karlılıkta %5’e kadar iyileşme imkânı sağlar
04
Tedarik Zinciri ekiplerinin verimliliğinde %50 artış gözlemlenir
05
Müşteri memnuniyetini, servis seviyesindeki artış ile en üst seviyeye çıkartır
06
Tedarik zincirindeki tüm bileşenler bütünleşik bir sistem altyapısı ile entegre edilip, uçtan uca görünürlük sağlar
07
İşletmenize uygun performans metrikleri belirlenir ve Dashboard raporlamaları ile izlenebilirlik sağlar
08
Talep ve tedarik süreçleri kontrol altında tutularak olası kamçı etkileri (Bullwhip Effect) sönümlenir, tüm süreçte çekme sistemi uygulamaları ile sürecin en optimum şekilde akmasını sağlar
09
Operasyonel süreçlerde dijitalleşmeye geçiş ile zaman ve süreçteki maliyetler önemli oranda azalır
10
İleri analitik uygulamalarının organizasyonel süreçler ve ERP sistemleri ile entegrasyonu sağlar, proje sonrası servis hizmetleri ile sürekli gelişim gösteren yapı kurulur

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital yeni web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.