Perakende

Perakende sektörü dijital dönüşüm ve yeni teknoloji trendlerinin en yakından hissedildiği, çoğu zamanda yeniliklerin geliştirildiği en önemli sektörlerdendir. Müşteri Deneyimi’nin merkezde olduğu, mağaza teknolojileri, yapay zeka, analitik gibi teknolojilerle uygulama alanı gelişen Perakende Teknolojileri bugün hem operasyonlar hem de müşteri etkileşimi anlamında yeni bir boyuta girmiş durumda.

Türkiye’de 1 Trilyon TL Pazar büyüklüğü ve 2 milyon kişiye istihdam sağlanan Perakende sektöründe KoçDigital olarak, Gıda Perakendesi, Supermarket ve İndirim Marketleri, Kategori Mağazacılığı gibi tüm segmentlerde ileri analitik, yapay zeka ve IoT temelli çözüm ve ürünler sunmaktayız.

Ürünler ve Çözümler

01Kaliteli Üretim

  KoçDigital Üretim Yönetim Sistemi çözümü ile üretim hattında daha hızlı, veriye dayalı ve uçtan uca izlenebilir bir fabrika ile hata oranlarının azaltılması hedefleniyor ve arıza, kesinti ve anormallik algılama raporları ile şeffaf ve etkin bir yönetim sağlanıyor. 

02Kesintisiz Envanter Yönetimi

  Envanter yönetimi, satış, maliyet kontrolü ve finansal projeksiyona direkt etki etmesi ve tüm tedarik zincirini birleştirmesi bakımından şirketlerin en kritik operasyonel süreçlerinden birisidir. Envanter yönetimi süreçlerine yönelik yapılan iyileştirmeler kuruluşun maliyetlerine yönelik ciddi kazanımlar elde etmesine sağlar. KoçDigital Envanter Yönetimi’ne yönelik çözüm ve ürünleri ile Perakende sektöründe hayata geçirdiği projelerle kısa sürede şirketlerin proje yatırımlarını çıkarmasını sağlamakta ve uzun yıllar boyunca maliyet avantajı sağlayacakları bir sistemi kurmalarına imkan vermektedir.

03KoçDigital Talep Tahminleme

  KoçDigital Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon çözümü ile tedarik zinciri süreçlerinde gelişmiş analitik modelleri kullanılarak, yüksek doğrulukta müşteri talep tahminlemesi yapabilir ve daha etkin bir planlama, kategori yönetimi ve lojistik planlaması yapar. Piyasa dinamiklerine uygun olarak mevsimselliği, trendi ve periyodik sapmaları göz önünde bulundurarak tüm satış kanallarına yönelik talep tahmini yapılması ve buna uygun olarak tutulması gereken stok seviyesinin belirlenmesi ve stok optimizasyonun yapılmasını sağlar.

04E-Ticaret, Kişiselleştirme ve Etkin Müşteri Deneyimi

  Türkiye Perakende sektörü için E-Ticaret hacmi 250 Milyar TL boyutuna gelmiş durumdadır. Yapılan araştırmalar Pandemi süreci sonrasında da E-Ticaret kanalını kullanmakta olan müşterilerin, buradan alış veriş yapmaya, yeni pazar yerleri ve markaları denemeye devam edeceği yönündedir. KoçDigital çözümleri E-Ticaret ve diğer kanallardan Omnichannel Müşteri Deneyimi sunulması, veri madenciliği & veri analizinin yanı sıra büyük verinin de kullanılarak analitik modellerle ve doğru müşteriye doğru anda doğru tekliflerin sunulabilmesi için çözümler sunar. Müşteri Kayıp Tahminleme ve Çapraz Satış çözümü ile mikro segmentlere yönelik alışveriş sıklığı ve personalarına yönelik upsell ve crossell kurguları oluşturulur.

05Koçtaş Başarı Hikayesi

  Şirketlerin tedarik zinciri süreçlerine dair yapmayı planladıkları iyileştirmelerin, en doğru sonuca varması için profesyonelce yapılacak uçtan uca bir değerlendirme verimliliği son derece arttırır. Bu değerlendirmeye göre asıl ağrı noktaları, odak süreçler, hızlı kazanımlar ve yol haritası ortaya çıkar. KoçDigital Danışmanları ile Mevcut tedarik zinciri ağ yapısının anlaşılması, Yönetim ve süreç yapısının tespit edilmesi ve veri analizi ile kuruluşların Envanter Yönetimi ve Tedarik Zinvciri boyutunda mevcut durumlarını tespit eder.

  Koçtaş Başarı Hikayesi incelemek için tıklayın.

06Güçlü Operasyonlar

  KoçDigital’in Video Analitik ile Kalite Yönetimi çözümü ile ürün kalitesinde ortaya çıkabilecek hatalar tespit edilebiliyor. Bu sayede üründe toplam kaliteye katkı sağlanarak üretimdeki hatalardan dolayı çıkabilecek maliyetler en aza indiriliyor. Müşteri ile buluşan son üründeki hatalar minimize edilerek müşteri memnuniyetine katkı sağlanıyor.  

07 Stok Optimizasyonu

  Envanter Yönetiminde yapılacak iyileştirme çalışmaları günümüzde müşteri deneyimi açısından en kritik noktaya gelmiş olan “ürün bulunabilirliği” boyutunu destekleyen ve marka ile müşterisi arasında güven bağının oluşmasını sağlayan en önemli unsurdur.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×