Veri Yönetişimi

Veri en değerli kurumsal kaynaklarımızdan biri ve bunu kurum içinde doğru bir şekilde yönetiyor olmak gerekli.

Veri Yönetişimi

Veri en değerli kurumsal kaynaklarımızdan biri ve bunu kurum içinde doğru bir şekilde yönetiyor olmak gerekli. Bugün gerek kullandığımız raporlardan doğru şekilde yararlanabilmek ve gerekse analitik çalışmalarımızın doğru sonuç verebilmesinin arkasında verinin doğruluğu, güvenirliği, erişilebilirliği ve kalitesi yatıyor. Alacağımız kararlar ve yapacağımız stratejik hamlelerde veriden faydalanmayı gözeten bir kurum olacaksak veriyi kurumsal bir kaynak olarak değerlendirmeli ve veri yönetişimini göz ardı etmemeliyiz.
Bu süreçte KoçDigital olarak kurumların veri yönetişimi yolculuklarında onlara yol gösteriyor ve destek oluyoruz.

Neler Yapıyoruz?

• Kurumlar için özel veri yönetişimi çerçevesinin tasarlanması,
• Organizasyonel modelin veri yönetişimi bakış açısı ile tasarlanması,
• Kurum içi rol ve sorumlulukların belirlenmesi ve RACI matrislerinin oluşturulması,
• Veri yönetişim performans takibi için hedeflerin kuruma özel olarak oluşturulması,
• Veri yönetişim teknolojileri konusunda değerlendirme ve destek,
• İş sözlükleri ve veri sözlüklerinin oluşturulması,
• Veri kalite kurallarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi,
• Kurum içi veri farkındalığının arttırılmasına yönelik veri yönetişimi eğitimlerinin verilmesi.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×