Finansal Yapay Zekâ (XAI)

Açıklanabilirlik, Yapay Zekâ modellerinde güveni sağlamanın temel unsurlarından biridir.

Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI)

Açıklanabilirlik, Yapay Zekâ modellerinde güveni sağlamanın temel unsurlarından biridir. Avrupa Komisyonu Etik Kuralları için Yapay Zekâda belirtilen şeffaflık terimi, izlenebilirlik, açıklanabilirlik ve iletişim prensipleriyle yakından ilişkilidir ve bir yapay zekâ sistemiyle ilgili unsurların şeffaflığını kapsar: veriler, sistem ve iş modeli.

Yapay Zekâ Modellerimizde Nasıl Şeffaflık Oluşturabiliriz?

İzlenebilirlik, açıklanabilirlik ve iletişim, şeffaflığın ana unsurları olan 'Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI)' ile sağlanabilir. Açıklanabilirlik elde etmek için iki temel yol olduğunu düşünebiliriz:

• Kapalı kutu modellerin açıklanması
• Açıklanabilir yüksek doğrulukta beyaz kutu modellerinin geliştirilmesi

Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI), çıktıları etkileyen özelliklerin ne olduğunu, bir modelin öğrenmesinde hangi veri özelliklerinin kullanıldığını ve böylece modelin önyargılı veya yanıltıcı olup olmadığını anlamanızı sağlar.

KoçDigital XAI Suite

KoçDigital XAI Suite modellerinin kullanılması durumunda;

• Model sonucunun irdelenebilmesi,
• Müşteri davranışlarının ve müşteri memnuniyetinin takip edebilmesi,
• Piyasa değişikliklerinin model üzerindeki etkisi,
• Benzer bir müşteriye modelin üretebileceği sonuç,
• Karşı olgusal (Counterfactual) üretebilme, (Örneğin: Müşteri eğilim modelinin yüksek çıkması için müşteri özellikleri ne olmalı?)
• Model tarafsızlığının takibi ve yönetimi mümkün olmaktadır.

Bankacılık Risk Yönetim Modelleri

Bankacılıkta Açıklanabilir Yapay Zekâ gereksinimi yüksektir, sebepleri:

• Risk alanındaki regülatif kısıtlar
• Model içeriklerinin kapalı olmasından ve bilinmemesinden kaynaklanan karar süreçlerine hakimiyet gereksinimi
• Model eğitim süreçlerinde modelin taraflı olarak hazırlanabilmesi
• Model sonuçlarını inceleyebilme ve irdeleyebilme
• Müşteri davranış çıkarımı yapabilme

Risk Yönetiminde PD modellerinin açıklanabilir, takip edilebilir ve yönetilebilir olma gereksinimi nedeni ile doğruluğu nispeten düşük modeller kullanılmaktadır.

KoçDigital XAI Suite ile:

• Yüksek doğrulukta
• Yönetilebilir
• Kolaylıkla açıklanabilir modeller kullanıma sunulmaktadır.

○ KoçDigital’in XAI modellerinin risk regülasyonları ile uyumluluğu konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×