Dayanıklı Tüketim

Dayanıklı Tüketim Sektörü, üretimde ve ihracatta yüksek katma değer üreten, dış ticaret fazlası vererek ekonomiye katkı yapan, uluslararası rekabet gücü ve markalarıyla Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte önde gelen sektörlerinden biridir.

Yılda yaklaşık 4,5 milyar USD ihracat yapan ve 4 milyar USD dış ticaret fazlası veren sektör, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise Çin’den sonra gelen ikinci en büyük üretim üssü konumundadır.
Güçlü yardımcı sanayisi ve geniş ekosistemiyle Türkiye sanayisinin planlı gelişimine katkı sağlayan sektör, üretim kapasitesinin yanında Ar-Ge, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da Türkiye’yi dünyada üst sıralara taşıyor.

Aynı zamanda Dayanıklı Tüketim sektörünün ekosistemi, Perakende satış noktaları, yardımcı sanayi firmaları, yetkili servisler ve çağrı merkezleri ile birlikte doğrudan 60.000, dolaylı olarak 600.000 kişiye istihdam sağlıyor

Dayanıklı Tüketim Sektörü için dijital dönüşüm, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim yapısı ile üretimden kaliteye, tedarik zincirine kadar bir çok alanda hayati bir önem taşıyor. KoçDigital olarak firmalara sunduğumuz çözümler firmalarda uçtan uca yönetilen akıllı süreçler ile daha etkin yönetim modelleri kurarak maliyetleri minimize etmeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı sağlıyor.

KoçDigital Üretim Yönetim Sistemi çözümü ile üretim hattında daha hızlı, veriye dayalı ve uçtan uca izlenebilir bir fabrika ile hata oranlarının azaltılması hedefleniyor. Operasyonel veri deposu, ekipman takibi ve tesis performansı dahil yönetim sağlanarak, model ve kritik parça eşleştirme süreci iyileştiriliyor. Arıza, kesinti ve anormallik algılama raporları ile şeffaf ve etkin bir yönetim sağlanıyor.

KoçDigital’in Video Analitik ile Kalite Yönetimi çözümü ile ürün kalitesinde ortaya çıkabilecek hatalar tespit edilebiliyor. Bu sayede üründe toplam kaliteye katkı sağlanarak üretimdeki hatalardan dolayı çıkabilecek maliyetler en aza indiriliyor. Müşteri ile buluşan son üründeki hatalar minimize edilerek müşteri memnuniyetine katkı sağlanıyor.

KoçDigital Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon çözümü ile tedarik zinciri süreçlerinde gelişmiş analitik modelleri kullanılarak, yüksek doğrulukta müşteri talep tahminlemesi yapılabiliyor. Bu sayede daha etkin bir planlama ve üretim takvimi oluşturulması, talebin daha doğru adreslenmesi, stok optimizasyonu sağlanması mümkün oluyor.

Talep Tahminleme ve Stok Optimizasyon çözümü ile firmalarda tedarik zincirinde iyileşme, satış noktasında ürün bulunabilirliğinin sağlanması ile müşteri memnuniyetinde artış, üretim, ürün depolama ve dağıtım maliyetlerinde düşüş, talebin doğru tahmini ile gelir kalemlerinde artış ve FAVÖK’te iyileşme gibi temel kazanımlar sağlanıyor.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×