Ürün Gamı Planlama Optimizasyonu

Ürün Gamı Planlama optimizasyonu, sınırlı raf alanı, yüksek stok maliyeti ve ürün çeşitliliği sebebiyle başta perakende sektörü olmak üzere kârı artırmak konusunda çok önemli bir rol oynuyor.

Ürün Gamı Planlama Optimizasyonu (Assortment Optimization)

Ürün Gamı Planlama optimizasyonu, sınırlı raf alanı, yüksek stok maliyeti ve ürün çeşitliliği sebebiyle başta perakende sektörü olmak üzere kârı artırmak konusunda çok önemli bir rol oynuyor.

KoçDigital olarak, müşteri davranışlarının ve geçmiş satış verilerinin analitik kapsamda incelenmesi sayesinde her lokasyonda kârı maksimize edecek en verimli ürün çeşitliliğini sağlamak için modeller oluşturuyoruz. Modelleri oluştururken sadece sektör özelinde değil; müşteri, müşteri mağazalarının bulunduğu lokasyon ve o lokasyondaki müşterilerin davranışları gibi faktörleri de göz önünde bulunduruyoruz.

Katkıları Nelerdir?

Maliyetlerin arttığı ve teknoloji sayesinde hızla değişen müşteri alışkanlıklarının olduğu bir ortamda ürün gamı planlama optimizasyonu şirketler için büyük önem taşıyor ve hedeflediği amaç doğrultusunda birçok fayda sağlıyor. Bu faydaları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Raf alanını daha verimli kullanarak en optimal ürünleri raflara yerleştirmek
• Satış kayıplarını engellemek ve bu sayede müşteri bağlılığını artırmak
• Stok maliyetini ve ciroyu optimize ederek kârı maksimize etmek
• Karışık ürün ve mağaza yapısını model aracılığıyla analiz ederek, değişen satın alma ve piyasa koşullarına hızla uyum sağlamak

Ancak önemli olan nokta, ürün çeşitliliğini ve ürün çeşitliliğinin getirdiği faydaları doğru bir yapıda kurmak ve sürekliliğini oluşturmaktır.

KoçDigital yaklaşımı: Ürün çeşitliliği optimizasyonunda başarı ve devamlılığı sağlamanın önkoşulu yaklaşım şeklidir. Probleme yaklaşırken en önemli kriter işi ve iş sürecini anlamaktır. İş süreci, iş kurallarının oluşturulması konusunda en temel taştır. İş kuralları sayesinde yapılan modellemeden elde edilen çıktı sadece rakamları iyileştirmekle kalmaz, işin kendisini de daha verimli duruma getirir ve bu da projelerimizdeki önemli başarı kriterleri arasında yer alır.
İş yapış şeklini geliştirmek metrikleri iyileştirmekten daha karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşıklık, bakış açısında esneklik sağlandığında çözülebilir. Bu nedenle, iş birimleriyle yakın çalışarak özel iş kuralları belirliyor; modelleme sürecine lokasyon, ürün grubu gibi farklı seviyelerdeki özel durumları da dahil ediyoruz.

Oluşturduğumuz modeller sayesinde ürün gamı planlama optimizasyonunun getirdiği faydalara ek olarak müşterilerimize aşağıdaki faydaları sağlıyoruz:

• Her mağaza lokasyonu ve her ürün grubu özelinde optimizasyon yapılarak ilgili lokasyondaki müşteri davranışlarına göre optimal ürün çeşitliliğini elde etmek
• Tahmin yöntemleri ile daha önce ilgili lokasyonda satışı gerçekleşmemiş ürünlerin potansiyel satışlarını ortaya çıkarmak
• Uçtan uca hizmet (modelin kurulumu + modelin entegrasyonu + modelin bakımı ve geliştirilmesi) sayesinde modelin otomasyonunu ve sürekliliğini sağlamak

Stok Optimizasyonu Odak Konular

01Satın Alma

• Ürün yaşam döngüsü
• Minimum proje miktarı
• Tedarikçi işbirliği
• AR sistemini optimize edilmesi
• İthalat

02Sipariş Limiti

• Seçici sipariş sınırları
• Mağazalar arası transfer
• Özel ürünler
• Genel merkez manuel siparişler
• Mağaza tabanlı planogram seçenekleri
• Çeşitler ve seçenek planlama

03Tedariçi/Mağaza

• Emniyet stoğunun merkezileşmesi
• Manuel mağaza siparişi
• Planogram uygulaması
• Envanter yönetişimi
• Kategori hedefleri

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×