Üretim Bilgi Sistemi

Üretim alanının bağlı ve izlenebilir hale getirilmesi üretimin daha verimli, daha kaliteli ve daha güvenli hale dönüşmesinin altyapısını sağlıyor.

Üretim Bilgi Sistemi nedir?

Hammaddelerin bitmiş ürüne dönüşümünü izlemek ve belgelemek için kullanılan üretim bilgi sistemleri, rekabet avantajını korumak için yüksek kalite ve yüksek verimin birlikte sağlanmasında hayati önem taşıyor.
Kapsamlı üretim bilgi sistemi yazılımı ile üretilen ürün varyantlarının farklı istasyon/hat/alanlardaki süreçlerinde anlık takip edilmesi sağlanarak tüm üretim sürecine ilişkin eksizsiz bir görüşe sahip olunur. Böylece daha doğru hedefleme ile üretim performansı arttırılır.
Endüstriyel nesnelerin interneti teknolojileri üretim süreçlerini bağlı ve izlenebilir hale getirerek, bütün değer zincirini gösteren dijital ikizlere dönüştürür.
Karmaşık üretim sistemlerini uçtan uca izleyen, veri akışlarını sistematik olarak aktaran MIS sistemleri ile tüm üretim sürecinin veri odaklı hale getirilerek etkin bir şekilde takip edilmesi ile %10’a varan üretim verimliliği ile %50’ye varan bakım angajmanı artışı sağlayarak karlılığı önemli ölçüde arttırabilirsiniz.
%10’a

varan üretim verimliliği

%50’ye

varan bakım angajmanı artışı ve kârlılığa katkı

Neden Platform 360 Üretim Bilgi Sistemi?

• Üretim sahasında bulunan PLC ve sensörlerdeki verileri toplayıp anlamlandırarak üretim süreçlerinin dijital ikizinin yaratılmasını sağlar. Bu dijital ikizler üzerinden performans ve anahtar performans değerleri izlenerek operasyonel iyileşme sağlanır.
• Üretim süreçlerini bağlı hale getirerek, birbirinden bağımsız çalışan otomasyon sistemlerini dijital ikizin parçası yapar. Üretimin operasyonel ihtiyaçları kadar yönetimin ihtiyaç duyduğu veriyi de sağlayarak üretim operasyonunda oluşan değerin maksimize edilmesini sağlar.
• Kurulu/eski fabrikalara ek yatırım minimize edilerek konumlandırılabilir, esnek yapısı sayesinde, ek yatırımı minimize eder ve devreye alma sırasında üretimin aksamasını engeller. Gerektiğinde birden fazla fabrikayı, farklılıklarını gözeterek tek bir üretim şablonu üzerinden izlenmesini sağlar.

Özellikleri

01Endüstriyel nesnelerin interneti platformu

Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir.
MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler.
Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir.
Ortak,ölçeklenebilir veri platformu sunar.
Kurulu fabrikalardaki var olan sensör/PLC yapılarına entegre çalışır.
3. parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği verir.

02Üretim'in operasyonell dijital ikizi

Ham sensör verilerinin anlamlı iş metriklerine dönüştürülmesi sağlanır.
Varlık, istasyon, hat, alan, fabrika bazlı anahtar performans değerlerinin izlenmesi sağlanır.
Üretim süreçlerinin dijital ortamda takibi yapılır.
Üretim varlıklarının ooperasyonel dijital ikizi çıkarılır.

03Raporlama

Fabrikadaki operasyonların durumunu,dijital ikiz üzerinden anlık olarak gösterir.
Üretim anahtar performans verilerinin (OEE, JPH, Darboğaz vb.) takibi yapılır.
Duruş performans(MTBF, MTTR, Root Cause vb.) takibi yapılır.
Ürün, vardiya, istasyon bazlı hedeflemeyle operasyon anahtar performans değerlerine göre takip edilir.
Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi sağlanır.
Kullanıcı tarafından tanımlanacak veriye dayalı iş kurallarının izlenmesi/takibi sağlanır.

04Altyapı

Yerinde(On-premise), bulut veya hibrit kurulum opsiyonlarında kurulur.
İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır.

Yaratılan Değer ve İş Sonuçları

Üretim Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

  • Güçlü rekabet koşullarında dijital dönüşüm, sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlar ve rekabet gücünü arttırır.
  • Geleneksel üretim süreçlerini güçlendirir, üretimi dijital teknolojilere yakınlaştırarak veri odaklı, otomatik ve verimli hale getirir.
  • Teknolojinin gücünü kullanarak, maliyetleri azaltır, geliri maksimize eder, genel operasyon verimliliğini arttırır.
  • Fabrikanın güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, uygun bir sürekli iyileştirme stratejisi oluşturmaya ve düzeltici eylemler ile üretkenlik ve verimlilik üzerindeki gerçek etki analizi yapmaya olanak sağlar.

Verimli Üretim

  • Ürün varyantı bazlı performansın; ürün, model, vardiya, varlık, istasyon, hat, alan veya fabrika bazlı gösterimiyle doğru hedefleme yapılır.
  • Birden fazla üretim tesisinin karşılaştırmalı ortak platform üzerinden yürütülmesi ile üretimin standart şablonu oluşturulur.
  • Operatörler tarafından takip edilmeyen kısa süreli ama sık duruşların üretime etkisi hesaplanarak operasyonel mükemmeliyet sağlanır.
  • Üretim iç görüsü sayesinde sürekli iyileşme sağlanır.

Esnek Bakım

  • Otomatik bakım iş emirlerinin oluşturulur.
  • Duruşların kök sebeplerinin otomatik belirlenmesi ile artan ilk seferde çözüm oranı (FTFR) sağlanır.
  • Manual veri girişlerinde görmezden gelinebilen kısa süreli ama sık duruşların tespiti yapılır.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×