Üretken Yapay Zeka

Üretken Yapay Zekâ Nedir?

Üretken Yapay Zekâ, birçok farklı alanda yaratıcı içerik, veri veya bilgi oluşturabilen yapay zekâ sistemlerini ifade eder.
Bu algoritma tipi, öğrenme algoritmalarını kullanarak örneklem çekme veya verilere dayalı modelleme gibi yöntemlerle yeni veriler üretebilme yeteneğine sahiptir. Temel amacı, öğrenme süreci boyunca veri kalıplarını ve ilişkilerini anlamak, ardından bu öğrenilen bilgileri kullanarak yeni verileri tasarlamak veya üretmektir. Örneğin, resimler, metinler, müzikler veya videolar üretebilir.

Bu algoritma, derin öğrenme teknikleri ile çalışır. Genellikle otomatik öğrenme ve derin sinir ağları gibi yöntemler kullanılır. Bu modeller, büyük miktarda eğitim verisi üzerinde eğitilir ve veri içindeki kalıpları anlayarak taklit edebilir hale gelir. Öğrenme süreci, modelin veri istatistiklerini ve örüntülerini öğrenmesini sağlar, böylece benzer verileri üretebilir hale gelir.

KoçDigital Üretken Yapay Zekâ Çözümleri

Generative AI

KoçDigital Brain Üretken Yapay Zekâ Etkinleştirme ChatGPT/ LLM Teknolojileri Yol Haritası Oluşturma Programı

Brain (BReathing AI Network) KoçDigital’in yapay zekâ ve veri analitiği deneyim danışmanlığı temelli dijital dönüşüm hızlandırma üyelik programıdır. KoçDigital olarak yapmış olduğumuz 250’den fazla veri ve yapay zekâ projesinden gelen saha deneyimimiz ile şirketlerinizin dijital dönüşüm yolculuklarında yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Brain kapsamındaki Üretken Yapay Zekâ Etkinleştirme Programımız ChatGPT / Büyük Dil Modelleri (LLM) teknolojileriyle ilgili farkındalık yaratılması ve ihtiyaçların belirlenerek Zorluk/Değer ilişkisine göre önceliklendirmenin yapılması ve seçilen kullanım örnekleri için MVP yapılmasını kapsayan bir süreçtir.

1. Farkındalık Oturumu
LLM (large language model) teknolojilerinin tanıtılması ve uygulama örneklerinin paylaşılması.

2. Çalıştay
Yeni uygulama senaryolarının ortaya konacağı çalıştayın düzenlenmesi ve çalışmaların önceliklendirilmesi.

3. MVP Çalışması
Önceliklendirilen senaryolara ilişkin MVP (ürün için seçilen 1-2 ana fonksiyonaliteye sahip çözüm) çalışmalarının yapılması.

4. Büyük Dil Modelleri Yol Haritası

KoçDigital Üretken Yapay Zekâ Proje Geliştirme Çözümleri

Demo Uygulamalar Geliştirme
Geniş senaryo havuzumuzun içerisinden seçilmiş müşterilerimizin süreçlerine ve sektörlerine en uygun kullanım senaryolarını geliştirerek kurumların büyük dil modelleri ile ilgili farkındalıklarını arttırıyor, potansiyel değeri görünür kılıyoruz.

Özelleşmiş Mimariler ve Çözümler
Kurumsal stratejileriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda veri ve belge güvenliği konularını da dikkate alarak, müşterilerimize uygun mimarileri oluşturuyoruz.

Neden KoçDigital Üretken Yapay Zekâ Çözümleri?

• Teknoloji portföyümüz içerisinde, standart OpenAI API’ları kullanımı, size ait belge ve verilerle beslenen hibrid çözüm, bulut tabanlı veya yerinde (on-premise) tamamen özelleşmiş açık kaynak çözümler bulunuyor.
• Geliştirdiğimiz botları, görsel asistanlarla, video ve avatar çözümlerimizle birleştirip kullanıcı deneyimini mükemmelleştiriyoruz.
• Çözümlerimizin yarattığı değerin kalıcılaşması, uzun vadeye yayılarak sürdürülebilir olması, değişen süreçlerinize, ihtiyaçlarınıza uyum sağlaması için de LLM-OpS ve Continuous AI hizmeti sunuyoruz.

İş Birimleri İçin Öne Çıkan Kullanım Senaryoları

Müşteri Hizmetleri
Fonksiyonlar
• Sohbet Robotları ve Sanal Asistanlar
• Kişiselleştirilmiş Müşteri Etkileşimi
• Gerçek Zamanlı Destek ve Sorun Çözümü
• Çok Dilli Destek
• Müşteri Geri Bildirimi Analizi
• Kendi Kendine Hizmet Desteği

Örnek Kullanım Durumları
• Kişiselleştirilmiş Müşteri Etkileşimi: Müşteri verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş ürün veya hizmet önerileri sunmak.
• Sohbet Robotları ve Sanal Asistanlar: Müşteri sorularını yanıtlama ve sorun giderme süreçlerini ele alarak gerçek zamanlı ve özelleştirilmiş çözümler sunma.
• Müşteri Geri Bildirimi Analizi: Müşteri geri bildirimlerini ve sosyal medya paylaşımlarını değerlendirerek içgörüler ve gerekli iyileştirmeler çıkarma.

Pazarlama
Fonksiyonlar
• İçerik Oluşturma ve Kişiselleştirme
• Müşteri Etkileşimi ve Desteği
• Potansiyel Müşteri Üretimi ve Geliştirme
• Pazar Araştırması ve Bilgiler
• A/B Testleri ve Kampanya Optimizasyonu
• E-posta Pazarlama

Örnek Kullanım Durumları
• İçerik Oluşturma: Blog yazıları, makaleler, sosyal medya paylaşımları ve e-posta bültenleri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli ve ilgili pazarlama içeriği oluşturma.
• Potansiyel Müşteri Değerlendirme: Potansiyel müşterilerle etkileşime geçme, belirli ölçütler temelinde değerlendirme yapma ve yüksek kaliteli müşterileri satış ekibine iletim.
• Sosyal Medya Dinleme ve Trend Analizi: Sosyal medya ve çevrimiçi verileri inceleyerek trendleri, duyguları ve müşteri görüşlerini belirleme.

Satış
Fonksiyonlar
• Potansiyel Müşteri Bulma ve Değerlendirme
• Satış Desteği ve Müşteri Etkileşimi
• Kişiselleştirilmiş Satış Sunumları
• Satış Analitiği ve Tahmin
• Satış Eğitimi ve Koçluğu
• İzleme ve Müşteri Koruma

Örnek Kullanım Durumları
• Otomatik Müşteri Puanlama: Farklı kaynaklardan gelen verileri analiz ederek potansiyel müşterileri puanlama ve önceliklendirme.
• Dinamik Satış Sunumları ve Teklifler: Bireysel müşteri ihtiyaçlarına yönelik dinamik satış sunumları.
• Otomatik Takip: Satış etkileşimleri sonrası müşterilere kişiselleştirilmiş takip mesajları gönderin ve alınan cevapları analiz ederek churn oranlarını azaltın.

Hukuk
Fonksiyonlar
• Hukuki Araştırma ve Belge Özeti
• Sözleşme Taslağı ve İnceleme
• Özen Gözetimi ve Uyumluluk
• Hukuki Bilgi Paylaşımı
• Dava Destek

Örnek Kullanım Durumları
• Sözleşme Oluşturma ve İnceleme: Standart hukuki sözleşmeler ve anlaşmalar oluşturun, sözleşmeleri analiz ederek potansiyel riskleri, hukuki sorunları ve tutarsızlıkları belirleyin.
• Dava ve Belge Analizi: Hukuki vakaların ve uzun hukuki belgelerin özetini oluşturun.
• Özen Gözetimi Desteği: Belgeleri gözden geçirerek ve potansiyel hukuki riskleri belirleyerek özen gözetimi incelemeleri yapın.

İnsan Kaynakları
Fonksiyonlar
• Aday Değerlendirmesi ve İşe Alım
• Entegrasyon ve Eğitim
• Çalışan Katılımı ve Destek
• Performans Yönetimi
• Uyumluluk ve Politika İletişimi
• Çalışan Tutma ve Yerine Koyma Planlaması

Örnek Kullanım Durumları
• Özgeçmiş Ayrıştırma ve Analizi: Aday özgeçmişlerini becerilere, deneyime, niteliklere vb. göre ayrıştırın ve analiz edin.
• Otomatik İlk Görüşmeler: İdeal cevaplara dayalı sorular üretin ve pozisyon ve adayın özgeçmişi temel alınarak bir kısa liste oluşturun.
• Gerçek Zamanlı Çalışan Desteği: İzin politikaları, avantajlar ve genel İK bilgisi gibi konularda İK ile ilgili soruları yanıtlayın.

Finans
Fonksiyonlar
• Finansal Veri Analizi ve Raporlama
• Risk Yönetimi ve Uyumluluk
• Kişisel Finans Yönetimi
• Dolandırıcılık Tespiti ve Güvenlik
• Müşteri Destek ve Hizmeti
• Kredi Risk Değerlendirmesi
• Yatırım ve İşlem Stratejileri

Örnek Kullanım Durumları
• Finansal Trend Analizi: Tarihsel finansal verileri analiz ederek trendleri, desenleri ve anormallikleri belirleyin.
• Risk Değerlendirmesi ve Tahmini: Finansal verileri ve piyasa verilerini değerlendirerek riskleri değerlendirin ve olası sorunları tahmin ederek proaktif risk yönetimine yardımcı olun.
• Dolandırıcılık Tespiti: İşlem verilerini ve desenlerini değerlendirerek potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini belirleyin.

Tedarik
Fonksiyonlar
• Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi
• RFP ve RFQ Yönetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Harcama Analizi ve Maliyet Optimizasyonu
• Tedarikçi Performans İzleme
• Tedarikçi Risk Yönetimi

Örnek Kullanım Durumları
• Tedarikçi Araştırma ve Değerlendirme: Potansiyel tedarikçiler üzerinde otomatik araştırma yapın, yeteneklerini ve performanslarını analiz edin, önceden belirlenmiş kriterlere göre tedarikçileri sıralayın.
• RFP ve RFQ Oluşturma: Tedarik gereksinimlerine göre RFP ve RFQ'ya yanıt verin.
• Sözleşme Analizi ve Özetleme: Sözleşmeleri gözden geçirerek önemli terimleri, koşulları ve hukuki riskleri belirleyin ve tedarik takımları için ana noktaları vurgulamak üzere özetler oluşturun.

Diğer (Bilgi Teknolojileri, Veri Analizi, CRM)
Fonksiyonlar
• Bilgi Teknolojisi Desteği ve Yardım Masası
• Yazılım Geliştirme
• Veri Analizi ve Bilgiler
• Bilgi Teknolojisi Güvenliği
• Bilgi Teknolojisi Proje Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Örnek Kullanım Durumları
• Veri Keşfi: Büyük veri kümelerini analiz edin ve işlem destekli karar verme için anlamlı bilgileri ve desenleri çıkarın.
• Kod İncelemesi: Teslim edilen kodları değerlendirin ve kod optimizasyonu ve en iyi uygulamalar için öneriler sunun.
• Siber Güvenlik Analizi: Ağ günlüklerini ve güvenlik verilerini analiz ederek potansiyel tehditleri ve zayıflıkları tespit edin.
• Proje Planlama ve Zamanlama: Kaynak tahsisi ve zaman çizelgesini dikkate alarak BT projelerini planlayın, BT proje yönetimini optimize edin.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×