Kamu

Türkiye 2023 vizyonu doğrultusunda ekonomik hamlelerini gerçekleştirirken, kamu kurumlarındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri yatırımları da paralel olarak büyüme göstermektedir. 2010 yılından itibaren eğitim, sağlık, ulaştırma ve haberleşme alanı başta olmak üzere, hızla artış gösteren kamu kurumlarına ait bilgi ve iletişim yatırımları, yürütülen e-devlet projeleri ile 2020 yılı itibariyle 3,7 milyar TL seviyelerine ulaşmıştır.

Kamu kurumlarında artan dijital dönüşüm projeleri ve 5G teknolojisi ile bilgi ve iletişim yatırımlarının artarak devam etmesi öngörülmektedir. 2023 yılı vizyonu doğrultusunda belediyelerde de birçok teknolojiyi bünyesinde barındıran ekonomik ve çevresel faydaların sunulduğu Akıllı Şehirler projeleri ile dijital dönüşüm faaliyetlerinin artması beklenmektedir.

Endüstri 4.0, Siber Güvenlik, Veri Merkezi Çözümleri ve Akıllı Şehirler Kamu kurumlarında ön plana çıkan teknoloji gündemlerini oluşturmaktadır.

KoçDigital olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının artan yeni teknoloji gereksinimlerine uygun hizmetler sunarak, yenilikçi, yerli ve milli çözümlerimizle destek sağlamaktayız.

Küresel rekabet ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, KoçDigital ürün ve hizmetleri dijital dönüşümün kamu kurumlarına daha hızlı entegre edilmesine olanak sağlamaktadır. Sektör içerisinde artan analitik ve IOT çözümleri ihtiyacı, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda esnek bir yapıda konumlandırılabilmektedir. Nesnelerin interneti ve video analitik çözümlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarında maliyetler minimize edilerek, operasyonlarda maliyet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.

Kurumlar, küresel rekabet stratejileri ile uyumlu olarak Otomasyon, İleri Analitik ve Sayısal İkiz gibi Endüstri 4.0 uygulamalarını kullanarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda avantaj elde etmektedir. Sunmuş olduğumuz çözümlerimizin;

• Güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir altyapı ile yönetimini,
• Var olan iş süreç ve uygulamalarına entegrasyonunu,
• Yeni nesil mobil ve kurumsal uygulamalarla zenginleştirilmesini,
• Müşterilerde artan bir deneyime dönüştürülmesini,
• Toplanan verilerin rekabette avantaj yaratacak değere dönüştürülmesini sağlıyoruz.

Ürünler ve Çözümler

01Platform360

  Platform360 kritik lokasyonlarınızı tek noktadan izlemek ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi platformudur. Bu platform sayesinde uzak noktalarda bulunan lokasyonları yönetebilir enerji optimizasyonunu en üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

02Video Analitik İş Sağlığı ve Güvenliği

  Video Analitik İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü ile gelişen ve büyüyen kurumlar içerisinde çalışanların iş güvenliğinin en üst seviyelere taşınması amaçlanmaktadır. Güvenli olmayan davranış ve durumlar, iş kazalarının ana faktörleridir. KoçDigital Akıllı Video Analitiği Yazılımı iş emniyeti ve fiziksel güvenlik sorunlarına yönelik çözümler sunmaktadır.

03İK Analitiği

  İK Analitiği ile İleri Veri Analitiği Çözümleri sayesinde kurum çalışanlarının performansını artırmak ve iş sonuçlarını geliştirmek için yürütülen insan analitiği çalışmaları ve organizasyon içindeki beşeri sermayeye uygulanan ileri analitik modelleri üzerine kurulu bir analitik çözümüdür.

04Platform360 Enerji İzleme

  Platform360 Enerji İzleme ile Kurumlar gereksiz tüketimlerini azaltabilir, ürün bazlı enerji maliyetlerini daha doğru raporlayabilir, anomalileri takip ederek sistemlerin güvenilirlerini arttırabilir. Kullanıcılar görmek istedikleri verileri kendi tasarladıkları dashboardlar üzerinden görselleştirebilir. Veriler kurulumun zamanı, vardiyası ve lokasyonuna göre detaylandırılabileceği gibi gerekirse karşılaştırılabilir. İleri analitik kabiliyetleri ile geleceğe yönelik enerji tüketimlerinin tahminlenmesine olanak sağlamaktadır.

05Akıllı Şehir

  Akıllı Şehir Çözümü ile KoçDigital nesnelerin interneti platformu Platform360’ı da içeren, video analitik, olay işleme, büyük veri, kurumsal servis ağı, API yönetimi gibi modüllere sahip uçtan uca bir akıllı şehir platformu sunabilmektedir.

06Dijital Maden

  Dijital Maden Çözümü ile madenlerin dijitalleşmesi sağlanmaktadır. Madende bütün operasyonların dijital bir ortamda takip edilmesi sağlanmakta, bu sayede daha verimli ve güvenli maden için veriye dayalı kararlar alınabilmektedir.

07Video Analitik Sosyal Mesafe ve Maske Tespiti

  Video analitik teknolojisi kullanarak oluşturduğumuz Vision+ çözümümüz ile diğer görüntü işleme senaryolarının yanı sıra Covid-19 kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımını yapay zekâ algoritmaları kullanarak takip edilmesine olanak sağlar. Video Analitik Sosyal Mesafe ve Maske Tespiti Çözümü sayesinde tüm dünyada yayılan Covid-19 pandemisi ve ilerde oluşabilecek diğer pandemiler için salgının kurumlar içerisinde yayılması ve iş gücü kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×