Öngörücü Bakım ve Kalite

Öngörüsel ve Kestirimci Bakım ile üretim hattından alınan verileri ile operasyonel sistemlerdeki plansız duruş ve arızalar tahmin edilerek üretim maliyetlerinin yönetilmesini sağlar.

Problem

Çoğu fabrikada bakım planlarının %70’i halen reaktif bir şekilde ya bozulana kadar ilgili parçanın çalıştırılması ve bozulduğunda değiştirilmesi/onarılması ya da parça bozulmasa bile sürekli ve gereğinden fazla bakım yapılarak parçanın bozulmasının dolayısıyla fabrika oluşabilecek gecikmelerin hatta duruşların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Her iki çözümde de bakım maliyetleri çok yüksek olmakta ve özellikle plansız duruşlar yüzünden fabrikaya sadece parçanın maliyeti değil üretimden de kaynaklı ek masraflar çıkarmaktadır. Bu problemin optimum şekilde çözümü, sensörlerden gelen verinin işlenerek oluşabilecek bozulmaların tahminlenmesini ve bakım işlerinin planlanmasını içeren öngörüsel bakım uygulamaları ile sağlamaktadır.

Öngörüsel bakım sayesinde plansız duruşlarda %70’e varan azalma, %10 - %20 arasında ekipman bulunabilirliğinde artış ve toplam maliyetlerde ortalama %10-%30 arasında azalma sağlanabilir.

Çözüm

Öngörüsel/Kestirimci bakım çözümümüz ile IoT platformlarında alınan sensör verileri, Operasyonel sistemlerdeki duruş ve arıza bilgileriyle birlikte yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilerek ekipman/parça bozulma zamanı tahminlemesi, anomali tespiti ve bozulma ihtimali hesaplaması yapılır. Bu sayede önceden tespit edilen arızalar için erken önlem alınarak ve doğru planlama yapılarak bakım maliyetleri optimize edilir.

Tüm akışın dashboardlar ile takip edilerek gerekli alarmların üretilmesiyle anlık oluşan anomaliler için de önlem alınabilir. Sürekli öğrenen yapay zekâ algoritmaları, sistem çalıştıktan sonra oluşan anomali ve yeni arızların tespiti için de kendini sürekli geliştirir ve analiz seviyesini arttırır.

Özellikleri

01IoT platformlarına entegrasyon

Uygulama Platform360’a direk entegre olabildiği gibi, veri yapısı sağlandığında diğer IOT platformlarından gelen veriyle de çalışabilmektedir.

02Farklı algoritmalar ile çalışabilme

Uygulama içerisinde gelen farklı algoritmalar ile veri setine ve probleme en uygun olan algoritmayı otomatik olarak seçerek optimize eder.

03Sürekli Öğrenme

Algoritmalar her gelen yeni veri ile modellerini iyileştirerek ilerde oluşabilecek problemleri daha iyi tespit eder.

04Dış veriler ile besleme

Uygulamaya dışardan eklenebilecek sıcaklık, hava durumu gibi bilgileri de tahminlemede parametre olarak kullanma özelliği

05Dashboard ile özet gösterim

Tüm varlıkların takip edildiği özet dashboard ile genel durumun izlenebilir olması

06Alarmlar

Alarm mekanizmaları sayesinde belli koşullar oluştuğunda istenilen bölgede sesli, görsel (HMI) uyarı veya SMS/e-mail bilgilendirme yapılabilmektedir.

Faydalar

Bakım Maliyetlerinin Azaltılması

    Sistemden gelen arıza tahminleriyle plansız duruşların önüne geçilerek üretim maliyetleri azaltılır.

Ekipman Çalışırlılığı

    Uygulama sayesinde her ekipmanın ortalama çalıştığı (bakımda olmadığı) süre arttırılır.

Ortalama Tamir Süresi

    Sürekli periyodik bakım yerine tahmin bazlı yapılan bakımlar ile toplam bakım süresi azaltılır.

Arızalar Tahmini ve Bakım Takvimi

    Her bir analiz edilen parça için ne zaman arıza oluşacağı tahmin edilerek buna uygun bir bakım takvimi oluşturulur.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×