Otomatik İkmal Planlama

Otomatik ikmal planlama çözümü, maliyetlerinizi artıracak şekilde gereğinden fazla stok tutmak (over stok) ya da müşterileriniz mağazaya geldiğinde ürünlerin bulunmaması (stock-out) gibi durumların önüne geçer.

Neden Otomatik İkmal Planlama?

Bir çok kurum için en önemli performans kriterlerinden birisi de ürün bulunurluğunu en optimum seviyede tutmak yani stokların etkin yönetimidir. Satış kayıplarını, stok tükenmelerini ve müşteri hayal kırıklıklarını önlemek için müşterilerin her bir kanalda ve lokasyonda neyi, ne zaman ve ne kadar satın alacağını öngörerek buna göre stok yenileme yapılmalıdır. Özellikle büyük SKU'ları yöneten perakendeciler için her bir satış noktasının optimum envanter hedeflerini belirlemek zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir.

Neden Otomatik İkmal Planlama?

Otomatik ikmal planlama çözümü, maliyetlerinizi artıracak şekilde gereğinden fazla stok tutmak (over stok) ya da müşterileriniz mağazaya geldiğinde ürünlerin bulunmaması (stock-out) gibi durumların önüne geçer.

KoçDigital olarak geliştirdiğimiz analitik model ile günlük olarak her mağaza ve ürün için doğru sipariş adedinin hesaplanması ve bu sayede satış kayıplarının (özellikle sezonsal ürünlerde) ve yüksek stok maliyetlerinin önlenmesini sağlıyoruz. Envanter tahminlerini mağaza talebini izleyen otomatikleştirilmiş ve talebe dayalı bir yenileme planlaması yaparak, SKU düzeyinde yenileme önerileri sağlıyor, satış kayıplarını en aza indiriyoruz.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×