Endüstri 4.0 Dönüşümü - Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve Üretim Analitiği Platformu

KoçDigital Platform360, varlıkları, iş değeri yaratacak şekilde izleyen, yöneten ve toplanan verileri büyük veri ortamlarında analiz eden kurumsal nesnelerin internet platformudur.

Platform 360 nedir?

Nesnelerin interneti çözümleri kurumlarda daha verimli, daha kaliteli ve daha güvenli hizmet için bir ön şart haline dönüşüyor. Ama bu uygulamaların birlikte çalışabilmeleri için veri ve nesnenin odak noktası olacak bir dijital dönüşüm omurgasına ihtiyaç var. Nesnelerin interneti platformu bağlı sistemleri ve şirket operasyonlarını birleştirerek sunulacak değerin altyapısını oluşturur.

Değer yaratan bir nesnelerin uygulamasının reçetesinde yönetilmesi gereken donanım, iletişim, uygulama, entegrasyon, veri, ölçekleme ve güvenlik gibi pek çok konu bulunuyor. Bu kompleks mimaride bütün parçaları sorunsuz yönetecek bir nesnelerin interneti platformu çözümlerin başarılı olması için kritik bir role sahiptir.
Standartlara uyumlu, açık mimariye sahip bir nesnelerin interneti platformu ile varlık, veri ve uygulamaların değer yaratmak için senkronize bir şekilde çalışması sağlanır.

Neden Platform 360?

Platform 360 uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen bir nesnelerin interneti platformudur. İletişim, veri ve uygulamaların yönetimini sağlayan Platform360 farklı donanım ve nesnelerin interneti yazılımların uyumlu bir şekilde kurumlardaki dijital dönüşümü yönetmesini sağlar.
Hazır donanım entegrasyonları, kod yazmadan oluşturulabilen dashboardlar, 3. Parti Uygulama ve donanımların entegrasyonu için hazır SDK’lar, açık kaynak veri teknolojilerini destekleyen altyapısı, veriyi ve API’ları yöneten uygulama altyapısı ve ileri analitiği destekleyen yapısıyla Platform 360 dijital dönüşümün omurgasını oluşturur.

Özellikleri

01Nesnelerin interneti platformu

Esnek entegrasyon kabiliyeti ile farklı marka/model donanımlar ile çalışabilir.
MQTT, OPC UA, open protocol vb. standartları destekler.
Kural motoruyla akan veriden anlamlandırdığı durumlara dayalı karar verir.
Ortak,ölçeklenebilir veri platformu sunar.

02Uygulama yönetimi

Aynı kuruma ait farklı IoT uygulamalarının yetki/erişim ve iletişimini yönetir.
3. Parti sistemler ile entegrasyon için SDK/API desteği sunar.
Kullanıcıların uygulamalardaki yetki,veri erişimlerini istenirse kurum kimlik sistemine entegre olarak yönetir.

03Standardizasyon

OneM2M standarı baz alınarak geliştirilmektedir.
MQTT, OPC UA, Open Protocol gibi standartları desteklemektedir.

04Raporlama

Kullanıcı tarafından tanımlanabilen self-servis dashboardlar sunar.
Dashboard tasarımında kullanılabilecek hazır widgetlara sahiptir.
Akan veriyi canlı gösterir.
Geçmiş verinni sorgulanarak gösterimini sağlar(örnek son 10 alarm).
Harita, kroki üzerinde görselleştirme yapar.

05Altyapı

Yerinde(On-Premise), bulut veta hibrit kurulum opsiyonlarında kurulur.
İstenen sayıda sensör bağlantısını destekleyecek ölçeklenebilir altyapıdadır.

Faydalar

Üretici bağımlılığı olmayan mimari

  Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur.
  Uygulamalar arasında çapraz değer inermeleri sağlanır.(Örnek:enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketim raporlama)

Açık platform/ölçeklenebilir düşük maliyetli veri altyapıları

  Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur.
  Uygulamalar arasında çapraz değer inermeleri sağlanır.(Örnek:enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketim raporlama)

Korona Sornası Dünyada Çalışma Hayatı Nasıl Değişecek?

  Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur.
  Uygulamalar arasında çapraz değer inermeleri sağlanır.(Örnek:enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketim raporlama)

Geleceğe uyumlu

  Dedike donanım ve özelleşmiş uygulamalar arasında dikey veri akışı yerine, donanımlardan bütün çözümleri besleyen yatay veri akışı oluşturulur.
  Uygulamalar arasında çapraz değer inermeleri sağlanır.(Örnek:enerji izleme sistemi ile üretim izleme sistemi arasındaki korelasyon ile ürün bazlı enerji tüketim raporlama)

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×