Digital Tedarik Zinciri Dijital Olgunluk Değerlendirme

Tedarik zincirinin doğası, stratejiden operasyonlara kadar tüm organizasyon katmanlarıyla etkileşim halindedir ve birçok işlevi yatay olarak kapsar, tüm süreçlerin ve operasyonların uçtan uca bir görünümünü sunar.

Digital Tedarik Zinciri Dijital Olgunluk Değerlendirme

Tedarik zincirinin doğası, stratejiden operasyonlara kadar tüm organizasyon katmanlarıyla etkileşim halindedir ve birçok işlevi yatay olarak kapsar, tüm süreçlerin ve operasyonların uçtan uca bir görünümünü sunar.

Bu karmaşıklığın artmasıyla birlikte, gelişmiş analitik tekniklerle tedarik zincirinin dijital dönüşümü, en değerli alanları ve öncelikli sorun noktalarını belirleme zorunluluğuyla karşılaşılan bir meydan okuma haline gelmiştir.

KocDigital olarak, tedarik zinciri yönetimi uzmanlığı ve ileri analitik yeteneklerimizi birleştirerek, şirketlerin tedarik zinciri dijital olgunluğunu değerlendirmek için bir çerçeve sunuyoruz.

Operasyonel altyapı, dijital platform, harici geliştirme platformu, sorumluluk yapısı ve paylaşılan müşteri içgörüleri olmak üzere beş dijital dönüşüm boyutu açısından tüm planlama süreçlerini ve alt süreçleri değerlendiriyoruz.

Kalitatif ve kantitatif analizleri, atölye çalışmaları ve paydaş toplantılarıyla birleştirerek, tedarik zinciri dijital dönüşümünün en uygun yol haritasını oluşturuyoruz.

Sizi arayabilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

×