Veri Analitiği Alanında Proje Yönetimi

Oluşturma Tarihi : 02.07.2020
Bu yazı ile analitik projelerde yürütmekte olduğumuz proje yönetim metodolojimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazının devamına geçmeden önce, terimlerle ilgili tüm okuyucuların aynı noktaya gelmesi adına, öncelikle proje yönetimi ve veri analitiği konularına değineceğim.
 

Veri Analitiği Alanında Proje Yönetimi  

Bu yazı ile analitik projelerde yürütmekte olduğumuz proje yönetim metodolojimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazının devamına geçmeden önce, terimlerle ilgili tüm okuyucuların aynı noktaya gelmesi adına, öncelikle proje yönetimi ve veri analitiği konularına değineceğim.

Proje Nedir?

Project Management Institute (PMI)’a göre proje, “başı ve sonu olan ve ortaya benzersiz bir ürün, servis ya da hizmet çıkarmak için sınırlı kaynaklar ile yapılan, ölçülebilir KPI’lara sahip olan geçici bir girişimdir.” Yani projeler, geçicilikleri ile devam eden operasyonel işlerden ayrılır.
Projelerde benzersiz bir değer ortaya çıkması hedeflenir. Bu amaçla da çoğunlukla farklı alan ve disiplinlerden birçok paydaşın bir arada çalışması gerekir. Ayrıca, projeler için performans göstergeleri belirlenmiş olması gerekir. Projelerin sonunda ölçülebilir kazanımlar olması da beklenmektedir.
PMI’ın yapmış olduğu son araştırmaya göre yüksek performans sergileyen organizasyonlarda, projelerin başarı ile tamamlanma oranı %89’ken, düşük performansa sahip organizasyonlarda bu oran %36’lara düşmektedir. (1)
Görüldüğü üzere, projelerin yapıları komplekstir ve hiç bitmeme olasılıkları bulunmaktadır. Özellikle de yazılım alanında %60 oranında projenin kapsam, maliyet veya kalite bacaklarından bir veya birkaçında sapma ile sonlandığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, projelerin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. “İyi yönetilme” ile kastımız ise,
 • doğru metodoloji,
 • sağlam ekip,
 • düzenli takip ve raporlama ile  yönetilmesidir.


Veri Analitiğini Kullanmak

Günümüzde piyasa değeri en yüksek 10 şirkete baktığımızda, çoğunluğunun, odak noktasına veriyi alan, veriyi işleyerek değer yaratan, kısacası veri güdümlü (data driven) firmalar olduğunu görüyoruz. Oysa bundan 10 yıl önce bile bu resim, daha geleneksel yapıya sahip olan firmaların domine ettiği bir şekildeydi.

Şekil 1: Piyasa Değeri En Yüksek Olan Şirketler

Times / Forbes / Wired gibi teknoloji gündemini yakın takip eden kaynaklarda verinin yeni petrol olup olmadığı tartışıla dursun (2), tedarik zinciri optimizasyon analizinden müşteri davranışı analizine kadar geniş bir yelpazede faydalı olan büyük veri ve analitik projelerini başarıyla gerçekleştiren firmalar, pazarda değerlerini arttırmaya devam ediyor.

İleri Analitik Projeleri

Bahsi geçen ileri analitik projeleri, klasik anlamdaki yazılım projelerinden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Yazılım projelerinde, proje hedefinin belirlenmesinden sonra, ister çevik yöntem ile genelde 1-3 hafta arasında değişen sprintlerle, isterseniz daha eski bir yaklaşım olan şelale yöntemindeki gibi birbirini takip eden analiz / tasarım / geliştirme / test / canlıya geçiş gibi fazlarla sürekli ilerleyen bir yapıda projeyi yürütebilirsiniz. Analitik projelerde ise, veri bilimi çalışmalarının doğası gereği daha farklı bir proje yönetimi metodolojisi kullanma ihtiyacı ortaya çıkıyor.
 

Şekil 2: Şelale (Waterfall) ve Çevik (Agile) Proje Yönetim Metodolojileri

Peki ileri analitik projeleri nedir ve nasıl bir doğaları vardır ki bilinen proje yönetim tekniklerinin direkt uyarlanmaları tam olarak ihtiyacımızı karşılamaz? İleri analitik projeleri, birtakım verilerin (hem duran hem de akan veriler/ big data konu olabilir) istatiksel yöntemlerle analizi ve ileri analitik yöntemlerle modellenmesi yoluyla, projeye konu olan iş ihtiyacı ile ilgili veriye dayalı çözümlerin sağlanmasıdır.
2019 yılında tamamladığımız ve “Stevie Awards for Great Employers” tarafından altın madalya ile ödüllendirildiğimiz HR Analitik projemizden örnek verecek olursak; proje kapsamında yapmış olduğumuz çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz:
 1. İnsan Kaynakları verilerinin farklı sistemlerden toplanması
 2. Toplanan veriler üzerindeki, birçok analitik projesinin en zaman alan kısımlarından olan, veri hazırlığı adımlarının gerçekleştirilmesi:
  1. veri temizleme,
  2. eksik verilerin düzenlenmesi,
  3. yıllar arasında fark eden veri yapılarının karşılaştırılabilir hale getirilmesi (Ör: elma-armut olan eski yıllar arası organizasyon verisinin elma-elma haline getirilmesi) vb veri kalitesine dair hazırlık adımlarının tamamlanması
 3. Kuracağımız analitik modelde kullanılmak üzere anlamlı farklı özelliklerin türetilmesi (feature engineering)
 4. Çözmeye çalıştığımız problem, yani çalışanların işten ayrılma riskinin hesaplanması, için farklı analitik modellerinin denenmesi
 5. Analitik model sonuçlarının, doğruluk, kesinlik, duyarlılık vb KPI’lara göre karşılaştırılması
 6. Analitik yapıya karar verilmesi
 7. Veri bilimi tarafında hazırlanan yapının, gerekli veri entegrasyonları ve görselleştirme çalışmaları ile sürdürülebilir ve performansın sürekli takip edilebilir hale getirilmesi , uçtan uca otomasyonun sağlanması
 
İnsan Kaynakları analitiği projemizde de görüldüğü üzere, analitik projelerde öncelikle elimizde;
 • yeterli miktarda (sektörüne ve proje konusuna göre yıllar bazında birikmiş),
 • derinlikte,
 • çeşitlilikte
veri olması gerekmekte. Buna ek olarak veri bilimci arkadaşlarımızın yapacakları veri türetme çalışmaları sonrası eğitilecek modellerin değerlendirilmesinden sonra tekrar en başa, verilerin anlamlandırılması, farklı değişkenlerin türetilmesi, yeni bir modelin eğitilmesi ve sonuçların denenmesine geçmek de olası. Dolayısıyla veri analitiği projelerinde, lineer bir kurgudan ziyade, veri bilimi aktivitelerinin tekrarlandığı iteratif bir yapı mevcut. Tüm bunlara ek olarak, veri sorunları veya modellerin, istenen değerlere ulaşamaması gibi, düşük ihtimalli de olsa, olumsuz sonuçlara da varılması söz konusu.

KoçDigital Analitik Proje Yönetimi Yaklaşımı

Yukarda açıkladığım sebeplerden dolayı, KoçDigital olarak ileri analitik projelerinde, birbirini takip eden dört adımdan oluşan, ancak adımların içerisinde sprintlerle yönettiğimiz hibrit bir proje yönetim metodolojisini uyguluyoruz.


Şekil 3: KoçDigital İleri Analitik Proje Yönetim Metodolojisi
 

Start 

Başlangıç fazında amacımız, verilere en hızlı şekilde erişimi sağlayarak, ilk kalite kontrollerinin yapılması, elimizdeki vakanın detaylarının ve iş süreçlerinin derinlerine inilmesi, detaylandırılmış vaka çalışmasının hazırlanarak müşterilerimiz ile pilot hedeflerinin belirlenmesinden oluşuyor.
Böylece bu faz içerisinde yaptığımız değerlendirme ile, proje kapsamı konusunda müşteri ile el sıkışmış oluyoruz. Bunun yanı sıra, PoC fazında kullanılacak olan sınırlı veriler, yaygınlaştırma aşamaları, sistemin uçtan uca sürekli çalışacak yapısı ve bakım aşamasına gelindiğinde uygulanabilecek yöntemler hakkında da planlamalarımızı yaparak, proje fazlarımızın içerikleri konusundaki büyük resmi çizmiş oluyoruz.
İlk fazla beraber, veri bilimi, veri mühendisliği, BI danışmanlığı, iş çözümleri danışmanlığı, teknik analiz vb farklı disiplinlerden gelen arkadaşlarımızdan oluşan proje ekibimiz ile;
 • sprint sürelerimizi,
 • düzenli toplantılarımızı,
 • sprint raporu ve diğer proje raporlama formatlarımızı & sıklıklarını,
 • yurt dışındaki uzmanlarımızın da proje ekibimizin bir parçası olması durumunda uzaktan çalışma ve ortak zamanlara göre yönetim aktivitelerinin planlanması gibi proje ekibimizin çalışma şekline dair kurallarımızı da belirliyor ve tüm proje paydaşları ile paylaşıyoruz.
Sprintlerimizi koşmaya başlayarak, başlangıç fazı aktivitelerimizi tamamladığımızda, proje yönlendirme komitesi ile bir araya geliyoruz. PoC adını verdiğimiz ikinci faza geçmeden önce yapılan bu değerlendirme ile, faz çıktılarımızı yönetim ekibimiz ile paylaşarak, proje hedef ve beklentileri konusunda aynı noktada olduğumuzu teyit ediyor ve şayet analitik model kurgulanmasına el vermeyecek bir durum olması halinde projenin devam etmemesine veya kapsam değişikliğine gidilmesine dair karar alıyoruz.
İleri analitik projelerinde, ilgili projedeki başlangıç fazının uzunluğuna göre bu aşamadan önce de proje yönlendirme komiteleri yapılmış olabilir, ancak dört fazlı yapıdaki yönetim şeklimizde, her ana geçiş öncesinde mutlaka bir “go” / “no-go” değerlendirilmesi yapılması kritik öneme sahip.


PoC (Proof of Concept)

Başlangıç sonundaki değerlendirmede, projenin mevcut kapsam ile devam etmesine engel bir durum olmaması halinde, PoC fazına geçiyoruz. Bu fazda, tarihsel verileri kullanarak ilk modelimizi kuruyor ve kullanım senaryomuzu doğruluyoruz. Aynı zamanda bu adımda üretim süreçlerini ve tasarımımızı netleştiriyoruz. Proje planına göre bu adımla beraber mimari alt yapı, analitik yapının etrafına gelecek ilk geliştirme çalışmaları ve diğer teknik çalışmalara da başlıyoruz.


Pilot

İkinci fazımız olan PoC fazı sonunda verilecek devam kararı sonrasında gelen pilot aşaması ile, çalışan çözümümüzü en ideal entegrasyon ile üretim süreçlerine dahil ederek testlerimizi tamamlıyoruz. Bu fazda proje ekiplerinin eğitimleri ve bir sonraki fazda yapılacak olan yaygınlaştırma çalışmasının detayları da hazırlanıyor. Faz sonunda yapılan komitede alınacak devam kararı sonrasında ise, yönetim şeklimizin son aşaması olan endüstriyelleştirme aşamasına geçiyoruz.


Industrialize

En son fazımız olan endüstriyelleştirme fazında, çalışan çözüm, hedef IT altyapısına tamamen entegre ediliyor. Model çıktılarının kullanımı, iş süreçlerine adapte ediliyor ve pilot fazında lokasyon / ürün grubu vb. açılardan kısıtlı bir küme için çözüm geliştirildi ise, bu fazda çözüm tüm organizasyona yaygınlaştırılıyor.
İleri Analitik projelerindeki proje yönetim metodolojimizle, şelale ve çevik yöntemlerin ihtiyaçlarımıza en uygun kısımlarını harmanlamış oluyoruz.
Faz içlerindeki çevik yaklaşımımız ile;
 • Daily’ler sayesinde günlük koordinasyon ile farklı disiplindeki rollerden oluşan takımlarımız içinde etkin iletişim & ekip çalışmasının sağlanması
 • Hem ekip içi hem de müşteri ile iletişimin etkin ve sık olması sayesinde pazar şartlarındaki veya analitik modellerimizi etkileyecek çeşitli değişikliklere karşı hızlı aksiyon alabilme
 • Klasik çevik yazılım projelerinde olduğu gibi her sprint sonunda çalışan kod parçacığı çıktısı olmasa bile, birkaç sprintte bir müşteri tarafındaki proje ekip üyeleri ile paylaşılabilecek çıktı üretilmesi sayesinde erken geribildirim elde edilmesi ve çıktıların benimsenmesi
gibi kazanımlar elde ediyoruz.
KoçDigital proje yönetim metodolojisinde, ana fazların birbirlerini lineer şekilde takip etmesi, faz sonlarındaki kilometre taşları ve resmi çıktılar bakımından şelale yönetim stilinin getirilerinden faydalanıyoruz. Her faz sonunda alınan kararlar ile, yönetimin desteği ve hedeflerin güncel & ortak olduğu devamlı teyit edilmiş oluyor ve böylece IT projelerinin başarısızlığa uğramasında sık rol oynayan eksik yönetim desteği, hedefler arasındaki belirsizlik gibi risklerin de önüne geçilmiş oluyor.


Sonuç

İçinde olduğumuz dijitalleşme çağında, veriyi doğru kullanarak değer yaratmak ve rekabette avantaj sağlamak için yeni teknolojilerden yararlanmak, en başarılı olanların arasında olmak için kaçınılmaz bir gereksinim. Bu amaca hizmet eden ileri analitik projelerinde, KoçDigital olarak geliştirdiğimiz ve şimdiye kadar başarı ile tamamlanarak müşteri memnuniyeti yaratan ve ödüller alan birçok proje ile doğrulama fırsatı bulduğumuz proje yönetim metodolojimizle, dijital dönüşüm yolculuklarında müşterilerimize destek olmaya devam ediyoruz.


Müge Boran - Expert Project Manager
 
(1) PMI Araştırması: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf
(2) No, Data Is Not the New Oil  https://www.wired.com/story/no-data-is-not-the-new-oil/
Müge BoranExpert Project Manager

Veri Analitiği Alanında Proje Yönetimi

Oluşturma Tarihi : 02.07.2020

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçDigital'in kurumlara değer yaratan çözümleri ile tanışın!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz. Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

KoçDigital yeni web sitemizi beğendiniz mi?

* Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.